מטפלים לנכי צה"ל, ונכי פעולות איבה‎


נכה צה"ל ונכה פעולות איבה:
נכה צהל,עובדת זרה,מטפל סיעודי,מטפל לנכה צהל

מטופל שהוכר כנכה צה"ל או נכה פעולות איבה זכאי על פי דין לליווי באמצעות מלווים ישראלים במימון משרד הביטחון/המוסד לביטוח לאומי בהתאם למספר שעות הליווי אשר נקבע לו על ידי ועדה רפואית מיוחדת.
לאור האמור יחולו כללים אלו:

- היתר העסקה יינתן לבקשת הנכה המציג תעודת זכאות מטעם ועדת מלווים במשרד הביטחון, או מטעם ענף נכי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי, הקובע כי הוא זכאי ל-17 שעות ליווי לפחות ביום.
- נכה צה"ל או נכה פעולות איבה כאמור בפסקה 1' לעיל יהא זכאי להעסיק עובד זר אחד בלבד, והשלמת שעות הליווי תיעשה ע"י עובדים ישראלים באמצעות משרד הביטחון/המוסד לביטוח לאומי.
- יובהר כי לא יינתן היתר העסקה לנכה צה"ל או לנכה פעולות איבה הזכאי ל-16 שעות ליווי או פחות ביום.
על אף האמור לעיל, יוארך תוקף היתר העסקה לבקשת נכה צה"ל אשר העסיק עובד זר כדין על פי היתר העסקה שקיבל בעבר.
תקופת תוקפו של היתר ההעסקה שינתן לפי סעיף זה תיקבע בהתאם לקבוצת הגיל של המבקש כאמור בסעיפים 1 ג ו- 2 ג לעיל.


יובהר כי נכה צה"ל המטופל על ידי המוסד לביטוח לאומי בגין נכות נוספת או בגין סיעוד, יוכל לבקש היתר להעסקת עובד זר בהתאם לתנאי הזכאות הכלליים בענף הסיעוד (בהתאם לקבוצת גילו) וזאת אף אם לא נקבעה לו זכאות לשעות ליווי על ידי ועדת הליווי במשרד הביטחון.

לידיעתכם :
היתר העסקה ניתן למטופל הזקוק לטיפול או להשגחה במשך רוב שעות היממה כאמור בהקדמה לעיל.
אי לכך, לא תיתכן העסקת עובד זר במשרה חלקית או במשך מספר שעות או ימים בודדים בשבוע בלבד,
ומטופל הזקוק לסיוע במשך מספר שעות בודדות ביום או בשבוע בלבד יוכל להיעזר בעובד ישראלי.
על המטופל לספק לעובד הזר מגורים הולמים בביתו של המטופל.
במקרים חריגים ומיוחדים בהם המטופל יוכיח כי הינו זקוק לסיוע סיעודי משמעותי אך אינו יכול להלין את העובד הזר בביתו, רשאי המטופל לפנות בכתב לממונה בבקשה מנומקת לקבלת פטור מחובת הלנת העובד הזר בביתו.
במקרה שינתן פטור כאמור, המטופל יידרש לספק לעובד זר מגורים הולמים חלופיים על חשבונו כפי שיקבע הממונה.
על העובד הזר להיות מועסק במתן טיפול סיעודי ועזרה סבירה במשק בית למטופל שעל שמו ניתן ההיתר. העברת העובד לביצוע עבודה עבור צד ג', גם אם מדובר בקרוב משפחה של המטופל, מהווה הפרה של תנאי היתר ההעסקה.

חברת " אופק רגב עובדים זרים" מפעילה מוקד שירות טלפוני הפועל 24 שעות ביממה בכל ימות השנה. המוקד מספק מענים מיידיים ללקוחות הסיעוד וההשגחה על ידי עובד זר /עובדת זרה.

מספר חינם 1-800-200-180
לתאום פגישת הכרות הקלק כאן !