תהליך הבאת עובד זר

שלבים להעסקת המטפל/ת הזר/ה :

1. הגשת בקשה לחוק סיעוד או שר"מ לביטוח הלאומי – הטפסים ניתנים להורדה באתר או יינתנו ע"י אופק ו/או עובדת סוציאלית בבית החולים/או בבית המטופל. לקבלת טופס תביעה לחוק הסיעוד לחץ כאן

לקבלת טופס להחמרת מצב לחץ כאן

2. הגשת בקשה לקבלת היתר להעסקת מטפלת זרה מיחידת הסמך. (יש לשלם אגרה ע"ס 275ש"ח) טפסים ינתנו ע"י אופק.
לתשלום אגרה : לחץ כאן

3. לאחר קבלת אישור להעסקת עובד זר יש לגשת עם מסמכים שיוכנו ע"י אופק למשרד הפנים. (יש לשלם אגרה ע"ס 160 ₪)

תנאי שכר להעסקת מטפל/ת זר/ה :
1. משכורת חודשית בהתאם לזכותון לעובד הזר .
2. דמי כיס ע"ס 50₪ + נסיעות בחופשה השבועית של המטפלת. (המטפלת תצא לחופש ביום שבת בשעה 17:00 ותחזור ביום א בשעה 19:00).
3. 1.3$ ליום עבור ביטוח לעובדים זרים עם כיסוי מורחב.
4. 2% מהשכר יועבר לביטוח לאומי פעמיים בשנה רטרואקטיבית.

מה לבחור ב"אופק" ?
 • ופק בוחנת, בודקת ומאפיינת מקצועית את העובדים עוד בארץ מוצאם.
 • מטפלות עוברות תהליך של מיון הכולל ראיון אישי, בדיקות רפואית, הכשרת המטפלות וקורס בעברית בסיסית.
 • ופק מלווה את המשפחה בארץ ע"י עובדת סוציאלית החל מסיוע בהגדרת הצרכים, התאמת העובד וטיפול בהשגת רשיונות העסקה.
 • ופק מקיימת בקרה תמידית על איכות השרות המוענק ללקוחותינו.


  תאור מלא של התהליך הקלק כאן
  לבים להעסקת מטפלים זרים סיעודיים לקשישים,נכים ומוגבלים


  נו נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת.
  אופק כח אדם וסיעוד
  תאום פגישת הכרות הקלק כאן !

  îèôìéí æøéí,òåáãéí æøéí,ñéòåã,ñéòåãé,÷ùéùéí,îèôì æø ôø÷éðñåï,àìöäéîø,îèôìú æøä,îèôìú ì24 ùòåú,èéôåì ñéòåãé ááéú çåìä àìöäééîø,èøùú ðôåöä,îèôìéí ìçåìé ñøèï îèôì ìçåìú ñøèï,îèôì ìçåìä ñéòåãé,îèôìú ìçåìä àìöäééîø òåáãéí æøéí çåìä àìöäééîø,îèôì ì÷ùéù ñéòåãé,îèôì ì÷ùéùä ñéòåãéú îèôìú ìéìã àåèéñè,îèôìú ìéìã òí àåèéæí òæøä ñéòåãéú,÷ùéùä ìèéôåì ñéòåãé
  ורד את תוכנת Acrobat reader
  צפייה במסמכים.